Мени
Вашата кошничка

Во царството на едукативните и креативни изданија

18 декем. ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ДЕЈНОСТИТЕ
0 315
Изберете играчки кои се поврзани со некоја дејност и раскажувајте му на детето за секоја дејност посебно. Потоа, за да повторите, земајте од играчките една по една и прашувајте го таа играчка на кое занимање припаѓа и за што служи...
18 декем. ИГРАЊЕ УЛОГИ
0 333
Со приборот за лекар возрасниот и детето можат да си играат одење и прегледување кај лекар, со тоа што прво возрасниот ќе биде лекар а детето ќе биде на преглед, а потоа обратно. Посебно, детето ќе се радува и ужива кога ќе биде во улогата на лекар со слушалките, па уште ако биде облечено и во бел мантил – задоволството кај детето ќе биде огромно. ..
18 декем. ИГРИ ЗА РАЗВОЈ НА ГОВОРОТ
0 422
Покажувајте му на детето различни животни и барајте од него да ги имитира нивните гласови.  Имитирањето на гласовите од животните допринесува за развој на говорот кај децата, а исто така и полесно се учи процесот на повторување на зборчињата со овие примери...
18 декем. УЧЕЊЕ НА БОИТЕ
0 343
Со помош на играчките и плодовите во кујната, детето брзо и лесно ќе ги научи и боите: зелена и црвена (јаболка), жолта (лимон и банана), портокалова (портокал)... ..
18 декем. МАТЕМАТИЧКИ ИГРИ
0 386
Со играчките можете со детето да учи што е помало а што поголемо, да собира, да вади, да множи, да дели... ..
18 декем. ЕКСПЕРИМЕНТИ СО ВОДА
0 362
Играјте си со вода, но претходно ставете крпа, фолија или најлон на масата или бирото. Ставете вода во пластични садови со различна големина и облик, или најдобро е во малечки пластични шишиња.  Потоа,  можете да ја обоите водата со различни бои.  На крајот, водата заедно со пластичните садови можете и да ја замрзнете во фрижидерот за длабоко или к..
18 декем. СО ИГРАЧКИТЕ НАПРАВЕТЕ ФАРМА, ПАЗАР И СЛИЧНО
0 343
Светот во нас и околу нас треба да се истражува. За таа цел, треба да се пробуди и поттикнува истражувачката заинтересираност кај децата. Можат да се прават едноставни и практични експерименти.  Така, на пример, може да се направи за детето дома со неговите играчки: фарма со домашни миленици, зоолошка градина, морско дно, пазар со овошје и зеленчук..
17 декем. ЕДУКАТИВНИ И КРЕАТИВНИ ИЗДАНИЈА
0 333
Авторите (творците) и издавачите (печатарите) денес заедно создаваат и реализираат  бројни нови изданија ширум светот. Во секој нов миг се создаваат многу нови едукативни и креативни изданија за најмладите. Би рекле, постои постојан натпревар кој попрв ќе создаде и објави нов креативен и едукативен производ и за што поголем број корисници во својат..
17 декем. ШТО Е КРЕАЦИЈА
0 384
Креација значи создавање, изнаоѓање, произведување,  творештво, остварувања, дела, творби... Креацијата подразбира инвентивност, создавање, остварување, производ, умотворба, ракотворба... Креацијата е умеење, вештина, имагинација, творештво, креаторство, плодотворност... Неразделно се поврзани креацијата и креативните луѓе, односно таму каде што им..
17 декем. ШТО Е ЕДУКАЦИЈА
0 439
Зборот едукација значи воспитување, одгледување, односно образување млади генерации и развивање кај нив умствени, телесни и морални способности. На тој начин, се пренесуваат општите и работни искуства, знаења, општествени норми и вредности. Од претходните генерации на најмладите: од  родителите на децата, од воспитувачите на воспитаниците... Едукац..
Прикажани 1 од 10 до 10 (1 Страни)