Мени
Вашата кошничка

Компјутерско програмирање

КОМПЈУТЕРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ  


Компјутерско програмирање (често се користи за програмирање, скриптирање , или кодирање) е процес на дизајнирање, пишување, тестирање, дебагирање и одржување на изворниот код на компјутерските програми. Овој код е напишана во еден или во повеќе програмски јазици (како што се Java, C + +, C #, Python итн.) Целта на програмирањето е да се создаде сет на инструкции дека компјутерите се користат да извршуваат специфични операции или да ги извршуваат сакано однесување. Процесот на пишување код често бара експертизам во многу различни теми, вклучително и познавање на апликацискиот домен, специјализирани алгоритми и формалната логика. Во рамките на софтверското инженерство, програмирање (имплементација) се смета како една фаза во процесот на развивање. Во тек е дебата за степенот кој за пишување на програми е форма на уметност, занаетчиска дејност, или инженеринг дисциплина.  Дисциплина се разликува од многу други технички професии во кои програмерите, во принцип, не треба да бидат лиценцирани или да ги положат сите стандардизирани (или регулирани од надлежни) тестови за сертификација со цел да се нарекуваат себеси "програмери" или дури "софтверски инженери." Бидејќи дисциплината опфаќа многу области, кои може или не може да вклучуваат критични апликации, тоа е дискутабилно дали лиценцирање е потребно за професијата како целина. Во повеќето случаи, дисциплината е призната од страна на субјекти кои бараат програмери, а понекогаш и многу строги услови се дефинирани (пр. САД воздухопловната употреба на AdaCore и безбедносен сертификат). Сепак, претставувајќи се себеси како "професионален софтверски инженер" без дозвола од акредитирана институција е нелегална во многу делови на светот. 

There are no blog posts to list.